Loader

🚫𝐁Ả𝐎 𝐃ƯỠ𝐍𝐆 𝐇Ệ 𝐓𝐇Ố𝐍𝐆 𝐍Ạ𝐏 Ô 𝐓Ô

𝐂𝐡𝐢ế𝐭 𝐤𝐡ấ𝐮 𝐭𝐫ự𝐜 𝐭𝐢ế𝐩 𝟐𝟎% 𝐤𝐡𝐢 𝐥à𝐦 𝐛ả𝐨 𝐝ưỡ𝐧𝐠 𝐡ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐧ạ𝐩!
✅ Đặ𝐜 𝐛𝐢ệ𝐭 𝐜𝐡𝐢ế𝐭 𝐤𝐡ấ𝐮 𝐥ê𝐧 đế𝐧 𝟑𝟎% 𝐤𝐡𝐢 𝐥à𝐦 𝐤è𝐦 𝐠ó𝐢 𝐁ả𝐨 𝐝ưỡ𝐧𝐠 𝐭ổ𝐧𝐠 𝐡ợ𝐩!
⏰ 𝐓𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: Từ 20/9 đến hết 15/10/2022
💥 Bảo dưỡng hệ thống nạp ô tô định kỳ có những lợi ích gì?
⚡️ Giúp động cơ hoạt động hiệu quả, duy trì tuổi thọ của xe
⚡️ Giảm tiếng ồn động cơ
⚡️ Giảm khói thải bẩn
⚡️ Tiết kiệm nhiên liệu
⚡️ Phòng tránh các rủi ro do tắc nghẽn bộ nạp
♻️ Khi nào thì nên bảo dưỡng Hệ thống nạp
=> Theo khuyến cáo: Cứ mỗi 15.000 – 20.000km thì chúng ta nên bảo dưỡng định kỳ 1 lần.
Top